Wat is er allemaal te zien?

 • Introductiewand
 • Op deze wand kunt u zien op welke wijze de divisies door het gebied zijn getrokken, de bevrijdingsdata van verschillende dorpen en steden en een paar belangrijke plaatsen waar zware gevechten hebben plaats gevonden. Hier wordt ook het aantal gesneuvelden slachtoffers vermeld. In de kijkgaten ziet u een diavoorstelling met bevrijdingsbeelden uit drie steden.
 • Filmzaal introductiefilm
 • De filmzaal is het hart van het informatiecentrum. U kunt hier plaatsnemen en de film start na een korte tijd. De film duurt ongeveer 17 minuten en herhaalt zich automatisch. De film belicht alle aspecten van de begraafplaats. De buitenwand van de filmzaal is bedrukt met de namen van 1394 militairen die in Holten liggen begraven.
 • Filmzaal
 • De informatietafels
 • Het informatiecentrum heeft als doel, u als bezoeker meer inzicht te geven in de inrichting van de begraafplaats, wie er begraven liggen en om bijzondere verhalen van de gesneuvelde militairen te vertellen. Zo hopen wij uw bezoek aan de Canadese Begraafplaats meer diepgang te geven en daarom zijn er drie informatietafels met touch-screens waarop u de volgende informatie kunt vinden:
 • Database
 • Tafel 1 > De Database
 • Van alle in Nederland begraven Canadese soldaten kunt u hier de basisgegevens opvragen. Bovendien is er van veel in Holten begraven soldaten extra informatie te bekijken in de vorm van foto’s en levensverhalen.
 • Tafel 2 > De Ontmoetingskiosk
 • “Ontmoet een soldaat”, hier kunt u door middel van  films met unieke documenten en foto’s het uitgebreide levensverhaal van een viertal gesneuvelde bevrijders beleven.
 • Tafel 3 > Interviews
 • Hier ziet u verschillende interviews met getuigen van de bevrijding. Ook kunt u luisteren naar een drietal markante bevrijdingsverhalen die in of direct na de bevrijdingsdagen geschreven zijn.
 • Vitrines
 • In de wand met grote panoramafoto van de ingang van de begraafplaats zijn 8 vitrines verwerkt, waar verschillende thema’s worden belicht. Ook zijn er 4 touch-screens met films over de bevrijding van diverse dorpen en steden in Noord- en Oost Nederland, een film over de Commonwealth War Graves Commissie en diverse foto’s en films van herdenkingen op begraafplaats door de jaren heen. Links hangen 8 collages met mouw- en baretinsignes, aangeboden door de heer Mentink uit Deventer.
 • Meer informatie over de vitrines vindt u hier
 • Vitrinewand
 • Documentaires
 • Op het grote scherm rechts van de panoramafoto kunt u een viertal documentaires bekijken.
 • 1. Overwinning in Nederland, een authentieke film uit 1945 waarin verslag wordt gedaan van de bevrijding van NO Nederland.
 • 2. De bevrijding van steden en dorpen in NO Nederland van dag tot dag.
 • 3. Heroes remember, Canadese veteranen vertellen over hun ervaringen bij de bevrijding van Nederland.
 • 4. Impressie van de Ceremonie op 4 mei 2015 op de begraafplaats.
 • Leestafel
 • Wilt u alles nog eens rustig nalezen bijvoorbeeld de documenten over de vier levensverhalen uit de ontmoetingskiosk of verhalen van belangrijke bevrijdingsoperaties in het Oosten en Noorden van Nederland. Dan kan dat aan de leestafel hier zijn verschillende leesmappen aanwezig, bijvoorbeeld ook een map met originele krantenartikelen over bevrijdingacties.
 • Tegelwand
 • Wand met tegels met voorstellingen gemaakt door leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen uit Holten met als onderwerp 'oorlog en vrede'.