Geef elke steen een verhaal

De Canadese begraafplaats in Holten telt bijna 1400 graven van omgekomen militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Militairen die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid. Met behulp van het project “Geef elke steen een verhaal” geeft het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met de persoonlijke verhalen van onze bevrijders. Tijdens dit project zullen leerlingen met behulp van de dienstdossiers een biografie opstellen van een omgekomen Canadese soldaat. Deze dienstdossiers bevinden zich in diverse Canadese archieven en zullen digitaal aan de scholen beschikbaar worden gesteld.

Maak kennis met de verhalen
Het uitgangspunt van het ICBH is dat het project “Geef elke steen een verhaal” kosteloos aan scholen aangeboden wordt. Deelnemende scholen krijgen de dossiers digitaal aangeleverd. Na het afronden van het project gaan het ICBH er vanuit dat de door de leerlingen gemaakte biografieën aan het ICBH aangeboden worden, om vervolgens toegevoegd te worden aan de content en voor bezoekers inzichtelijk worden. Leerlingen zien dat hun werk gebruikt wordt als informatiemateriaal in het Informatiecentrum en niet alleen het behalen van een cijfer tot doel heeft. Als afsluiting van het project stellen we een bezoek met rondleiding in het centrum en op de begraafplaats voor. Vraag naar de mogelijkheden en kosten voor een bezoek aan het ICB met rondleiding.

Neem deel
Heeft u interesse om met uw leerlingen deel te nemen aan het project “Geef elke steen een verhaal”? Neem dan contact op met het ICBH via info@canadesebegraafplaatsholten.nl