Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

Maatschappelijke betrokkenheid is de grootste drijfveer achter het initiatief tot oprichting van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Hoe houden we de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog levend, nu steeds minder veteranen uit directe herinnering kunnen vertellen? Die vraag was voor de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten aanleiding om een informatiecentrum op te richten naast de Canadese Begraafplaats. Het centrum biedt de bezoeker ruimte tot bezinning en geeft de begraafplaats, informatieve en educatieve meerwaarde.

  • De doelstellingen zijn

  • De gedachte aan de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke verhalen levend houden, van generatie op generatie.
  • Een bijdrage leveren aan behoud en voor een breed publiek toegankelijk maken van een bron van historische informatie over de eigen regio.
  • Versterken van de aantrekkingskracht van de Canadese Begraafplaats Holten en natuur- en recreatiegebied Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, zonder overigens het bijzondere karakter van de begraafplaats geweld aan te doen.
  • Onderwijsinstellingen aantrekkelijk educatief materiaal bieden om de geschiedenislessen 'tastbaar' te maken.
  • Mogelijkheid voor bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en verenigingen creĆ«ren om gasten/relaties te ontvangen, te informeren over en te betrekken bij de historie van Oost-Nederland.